Stallkatten

En stallkatt är som framgår av ordet en katt som lever i ett stall. Den är och blir således aldrig domesticerad på samma sätt som en huskatt.

På landet är det inte ovanligt att man har både huskatter och stallkatter. I princip kan man säga att katterna har olika funktioner i hushållet. Huskatten har ingen annan uppgift än att vara sällskapsdjur medan stallkatten har en speciell uppgift: att jag möss och råttor i och omkring stallet.

Stallkatt

Katter är olika hundar på det sättet att de är mycket mer självständiga och kan gå och komma lite som de vill. De vill dock gärna ha en miljö att återvända till. Ett stall erbjuder därför mycket åt den katt som man kan förse med deras grundläggande behov av mat och vatten samt öppningar där den kan komma och gå.

Stallkatten – lite vildare

Det som är specifikt för stallkatten är att den lever mer avskild från människorna och därför kan vara lite halvvild. Det hindrar inte att även stallkatten kan vara ett utmärkt sällskapsdjur; men kanske ännu lite mer på dess egna villkor än vad som gäller för huskatten.

Det kan också finnas andra problem som har med stallkatten att göra; exempelvis risk för sjukdomar och inavel på grund av mindre kontroll. Därför är det viktigt att avmaska katten regelbundet samt att kastrera den. Du bör också ID-märka den så att du kan identifieras som ägare om den skulle springa bort.

Som alla andra katter vill gärna stallkatten också ha det rent, fint och bekvämt. Den bör ha en varm plats att sova på – gärna en uppvärmd sadelkammare för största möjliga bekvämlighet. En bekväm kattsäng att sova i skänker katten trygghet. Detta kan du få på Supercat.se där du kan hitta det mesta som stallkatten behöver.

Att ha stallkatt

Hästarna gillar sina katter och de blir goda vänner. Katterna ser på sitt eget vis till att hästarna inte blir stöda i onödan. Har man en hästgård eller stallar upp enbart sin egen häst finns det många goda skäl att skaffa sig en stallkatt. Glöm dock inte att skämma bort katten också!

Comments are closed.